Gerekli Evraklar

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1. Mezunlardan Diploma Aslı, Öğrencilerden Öğrenci Belgesi Aslı, Öğretmenlerden Görev Bölgesi Aslı..

2. Sürücü Olur Raporu(Aile Hekimi ücretsiz veriyor)

3. 2 Adet Resim (Biyometrik)

4. Evli Bayanlardan Evlilik Cüzdanı Fotokopisi